Cara Menyemak Bill Elektrik Semasa Melalui Online

Disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan, anda tidak dapat pergi kecawangan Sabah Electricity Sdn Bhd untuk menyemak bill elektrik. Dengan itu anda boleh menyemak bill elektrik melalui online. Untuk memudahkan, anda boleh menyemak bill dengan mengikuti langkah-langkah di bawah:

Langkah 1 : Ambil bacaan meter anda yang terkini.

Langkah 2 : Ambil bacaan bill yang terbaru (Bulan Mac) seperti dalam bulatan.

Langkah 3 : Tolak kan unit bacaan meter terkini dengan bill bulan Mac dan dapatkan Result (kwh) seperti gambar di bawah.

Langkah 4 : Masuk dalam laman web :https://www.sesb.com.my/content/tariff-calculator-discount                    seperti dalam gambar di bawah.

Langkah 5 : Pilih “Domestic tariff” seperti dalam Bulatan.

Langkah 6 : Masukkan nombor unit kwh yang anda tolak tadik seperti dalam bulatan .

Bulatan kuning adalah bacaan harga unit asal. Disebabkan pakej rangsangan ekonomi bulan April-Jun. Manakala bulatan merah itu adalah jumlah bill yang perlu di bayar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *